เที่ยวSUMMER เจอสมบัติโจรสลัดตะรุเตา


"เที่ยวSUMMER เจอสมบัติโจรสลัดตะรุเตา"บทความท่องเที่ยวสตูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์โจรสลัดตะรุเตา เพียงส่งบทความมาร่วมสนุก ที่tonglasatun3@gmail.com รับของที่ระลึกทุกท่าน พร้อมร่วมรับรายได้จากสถิติผู้เข้ามาชมบทความของท่านทุกเดือน(จะแจ้งสถิติให้ท่านทราบทุกเดือนครับ)

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงการบทเพลงเพื่อสตูล(บทความ:บริการประชาสัมพันธ์ฟรี สำหรับผู้ชมทุกท่าน)


ข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
โครงการ : บทเพลงเพื่อสตูล
ผู้ประสานโครงการ : นายวิทยา ทองปราบ โทรศัพท์ : 084 - 4077544
Email : wit_wit_4422@hotmail.co.th

รายละเอียดโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ
ท่ามกลางกระแสการผลักดันโครงการสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามัน – อ่าวไทย ผ่านสารพัดเมกะโปรเจ็กต์มูลค่ารวมกันแล้วนับแสนล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกปากบารา รถไฟรางคู่ ท่อและคลังน้ำมัน เขตอุตสาหกรรมแสนกว่าไร่ อันเป็นทิศทางที่จะนำจังหวัดสตูลไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมชนิดเต็มรูปแบบ ในขณะที่ธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งบนบกและในทะเลของจังหวัดสตูล กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการกระจายรายให้กับคนในพื้นที่ค่อนข้างทั่วถึง จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดสตูลในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลดีกับประชาชนในจังหวัดสตูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากโอกาสที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้ประสานโครงการเกิดแนวคิดในการรณรงค์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เกิดความแพร่หลายเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสดังกล่าว ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเกิดการเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดสตูล แม้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดสตูลจะมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ก็นับว่ายังสามารถสร้างกระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง ผู้ประสานโครงการมีความคิดเห็นว่าการสร้างกระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพที่ดีนั้น ควรเริ่มจากการสร้างกระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดก่อนเป็นอันดับแรก หากประชาชนในจังหวัดสตูลเกิดค่านิยมในการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแล้ว การสร้างกระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลเองก็คงทำได้ไม่ยาก
การใช้บทเพลงเป็นสื่อในการสร้างกระแสด้านการท่องเที่ยวนับเป็นช่องทางที่ดีอีกช่องทางหนึ่งในการเชิญชวนให้ประชาชนเกิดค่านิยมในการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบทเพลงเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายโดยไม่จำกัดอายุ สถานที่ นอกจากนี้การใช้บทเพลงเป็นสื่อสามารถสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี ผู้ประสานโครงการจึงเกิดแนวความคิดในการใช้บทเพลงเป็นสื่อเพื่อสร้างกระแสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
(โปรดติดตามการลงตัวอย่างผลงานเพลง)

ไม่มีความคิดเห็น: